Nationale Politie

MB Safety® heeft de aanbesteding van de Nationale Politie, inzake specifieke opbergmiddelen, gewonnen. Onder specifieke opbergmiddelen wordt onder andere verstaan: pistoolkluizen en kolommen, wapenkluizen, thuiskluizen en documentkluizen. In het verleden leverde MB Safety® al aan verschillende regionale politiekorpsen maar nu betreft het een landelijke opdracht voor de gehele politieorganisatie. Wij zijn trots dat dit ons…