INTRODUCTIE
MB Safety BV is er van overtuigd dat duurzaam ondernemen bijdraagt aan een betere en duurzame toekomst.

OMGEVING
Klimaatverandering. MB Safety BV streeft naar een reductie van CO2 emissies en het gebruik van natuurlijke grondstoffen en gebruik te maken van duurzaam transport.
Energie. MB Safety BV streeft ernaar om de energie efficiency, van de volledige organisatie elk jaar te verbeteren.
Afval. MB Safety BV streeft ernaar afval in al haar processen tot een minimum te reduceren. MB Safety BV ziet afval als een grondstof die gebruikt kan worden in andere productieprocessen. Hierin ambieert MB Safety BV een stijging in recycling en een stimulering van de circulaire economie.

SOCIAAL
Ontmoeten en verbinden. MB Safety BV ambieert dat werknemers zich thuis voelen wanneer ze aan het werk zijn. Er zijn verschillende programma’s die het welzijn van de werknemer centraal stellen.
Gezondheid & Veiligheid. MB Safety BV streeft ernaar om haar werknemers van een veilige en gezonde werkplek te voorzien. MB Safety BV is continu aan het verbeteren om het risico op ongelukken, verwondingen en gezondheidsrisico’s tot een minimum te beperken.
Werktijden. MB Safety BV conformeert zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van werktijden en overwerkuren.
Arbeidsovereenkomst (CAO). MB Safety BV respecteert alle toepasbare wetten en reglementen op het gebied van werkomstandigheden en leeft toepasselijke cao’s na.
Voordelen. MB Safety BV verwacht dat hun werknemers zich onthouden van het aanbieden of accepteren van giften dat het werk of relatie met klanten kan beïnvloeden, of die om enige andere reden ongepast zijn.
Kinder- & Gedwongen arbeid. MB Safety BV verbiedt het gebruik van alle vormen van gedwongen arbeid bij al haar leveranciers. MB Safety BV verwacht van haar leveranciers dat het de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van minimum leeftijd en internationale conventies omtrent kinderarbeid respecteert.
Discriminatie. MB Safety BV tolereert geen enkele vorm van (non-)verbaal geweld gebaseerd op ras, kleur, geslacht, religie of afkomst.
Fundamentele mensenrechten. MB Safety BV verwacht dat haar leveranciers de fundamentele mensenrechten, zoals beschreven in de United Nations Universal Declaration of Human Rights, respecteren.

BEDRIJFSETHIEK
Corruptie en omkoping. MB Safety BV hanteert een zerotolerance beleid op elke vorm van corruptie of omkoping en verwacht dat haar leveranciers dat zij op dit gebied overeenkomstig handelen.
Zakelijke omgeving. MB Safety BV verwacht van haar leveranciers dat zij belangenconflicten vermijden en dat het een open, eerlijke en competitieve zakelijke omgeving stimuleert.
Verantwoordelijk marktgedrag. MB Safety BV verwacht van haar leveranciers dat het voldoet aan alle toepasselijke wet en regelgeving omtrent verantwoordelijk marktgedrag.