De lithium-ion batterijen vallen onder gevaarlijke stoffen en dienen veilig opgeborgen te worden in een veiligheidskast. Wanneer één van de batterijen tot ontbranding komt, is het lastig om deze brand te blussen. Andere batterijen kunnen ook betrokken raken. Zo’n brand kan gedurende lange tijd (meerdere uren tot dagen) woeden. Bij deze brand komen naast hitte ook giftige stoffen vrij (onder andere waterstoffluoride en lithiumhydroxide). In de Lithium kast Kobalt kunt u veilig de lithium-ion batterijen opbergen.

Voor de opslag van lithium-ion batterijen zullen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) algemene regels komen en de vergunningplicht worden geregeld. Deze regelgeving zal volgens de huidige planning in januari 2022 in werking treden. Dit wordt ook wel een PGS-richtlijn genoemd, PGS 37. Ontvangt u graag meer informatie of persoonlijk advies op maat? Neem dan contact met ons op.