Video 1: Sargent & Greenleaf 6124

Veranderen mastercode

Video 2: Sargent & Greenleaf 6124

Gebruikers aanmaken

Video 3: Sargent & Greenleaf 6124

Verwijderen gebruikerscode

Video 4: Sargent & Greenleaf 6124

Werking tijdvertraging

Video 5: Sargent & Greenleaf 6124

Instellen tijdvertraging

Video 6: Sargent & Greenleaf 6124

Uitschakelen tijdvertraging

Video 7: Sargent & Greenleaf 6124

Programmering en vervangen batterijen