In oktober is MB Safety® gecertificeerd voor ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem en ISO 14001 milieuzorgsysteem.

ISO 9001:2015 is een internationale kwaliteitsnorm. In deze norm staan eisen om kwaliteitsmanagementsystemen te standaardiseren, meetbaar en controleerbaar te maken.
ISO 14001:2015 beschrijft de kernelementen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem.

Wij zijn trots met het behalen van deze certificaten en ook dat het milieu nog meer aandacht krijgt binnen onze organisatie.