People
 • Wij voorzien onze medewerkers van veilige werkplekken, –methoden en –materialen zodat de kans op ongevallen en verzuim zo laag mogelijk is.
 • Wij bieden ruime opleidingsmogelijkheden binnen ons bedrijf zodat de kennis van de medewerkers up-to-date blijft en zij zich kunnen blijven ontwikkelen. Hiertoe hebben wij o.a. een convenant gesloten met het Albeda college Rotterdam – RDM Campus.
 • Wij trachten een positief werkklimaat te stimuleren zodat medewerkers efficiënt kunnen samenwerken en plezier in hun werk hebben.
  Al onze uitvoerende medewerkers zijn in het bezit van een geldig certificaat Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA).
 • Wij zetten ons in voor goede doelen zoals o.a. 3FM Serious Request, Kika en Roparun.
Planet
 • Wij inventariseren continue energiebesparende mogelijkheden. Dit heeft o.a. reeds geleid tot vervanging van alle standaard verlichting met energiezuinige LED-verlichting en de aanvraag voor zonnepanelen.
 • Wij proberen onze CO2 uitstoot aanzienlijk te verlagen door middel van de volgende maatregelen:
  – het (op termijn) vervangen van alle voertuigen binnen ons wagenpark door energiezuinige wagens.
  – het bij voorkeur aannemen van medewerkers woonachtig in de directe omgeving van ons bedrijf.
  – het indien mogelijk bezoeken van onze klanten per trein.
 • Wij streven naar een zoveel als mogelijk paperless office. Ook stimuleren wij klanten en leveranciers zich hiertoe te bewegen o.a. door digitale facturatie.
 • Voordat wij met een nieuwe leverancier in zee gaan, bezoeken wij deze altijd. Dit om ons te verzekeren dat er in de juiste omstandigheden wordt gewerkt, zowel op het gebied van milieu als arbeidsomstandigheden.
 • Wij scheiden al ons afval via ons eigen milieupark. Ook zijn wij aangemeld bij Stibat als inzamelpunt voor batterijen (http://www.legebatterijen.nl) en inzamelpunt voor cartridges en toners (http://www.cartridge4kika.nl).
Profit
 • De producten die wij (laten) produceren zijn duurzaam en voldoen aan de hedendaagse wensen en eisen van onze klanten en de regelgeving.
  Met onze klanten bouwen wij een blijvende relatie op door het leveren van duurzame en kwalitatieve producten vergezeld met een gedegen advies. Hierbij staat het credo “Uw partner in veiligheid” centraal.
 • Wij voeren een winstgevende bedrijfsvoering die ons bestaan zeker stelt.
 • Wij monitoren voortdurend nieuwe ontwikkelingen in de markt zodat hier adequaat op kan worden ingesprongen.